ขอขอบคุณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สาธิตเอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย พิมพ์
Wednesday, 27 May 2020
      นายแพทย์ล่ำซำ ลักขณาภิชนชัช รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์  นางพรรนอ กลิ่นกุหลาบ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และบุคลากร สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) รับมอบ ฉากกั้นเก็บสิ่งส่งตรวจ จากห้างหุ้นส่วนจำกัด สาธิตเอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ณ ตึกอำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.