เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรม 2 หลักสูตร พิมพ์
Wednesday, 26 February 2020

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส​COVID-19 ตามมาตรฐานคำแนะนำ การป้องกันควบคุมโรค สำหรับการฝึกอบรม

จึงขอสงวนสิทธิ์ผู้สมัคร
ที่เดินทางกลับต่างประเทศกลุ่มเสี่ยงที่พบการแพร่ระบาด

หลักสูตรการบำบัดรักษาผู้ใช้ยาและสารเสพติดสำหรับพยาบาล
ผู้เข้ารับการอบรม พยาบาลวิชาชีพที่เข้ารับผิดชอบงานด้านยาเสพติดในโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป (ไม่มีประสบการณ์หรือมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยยาและสารเสพติด ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 50 ท่าน
- อบรมวันที่ 18 – 22 พฤษภาคม 2563 ประกาศรายชื่อวันที่ 29 เมษายน 2563

หลักสูตรการบำบัดผู้ป่วยยาและสารเสพติดด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavioral Therapy) Level II
ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการบำบัดความคิดและพฤติกรรมในผู้ติดยาและสารเสพติด (Cognitive Behavioral Therapy) Level I จำนวน 20 ท่าน  (จำนวน 9 วัน แบ่งเป็น 4 ครั้ง)
- ครั้งที่ 1 วันที่ 16 – 18 มิถุนายน 2563
- ครั้งที่ 2 วันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2563
- ครั้งที่ 3 วันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2563
- ครั้งที่ 4 วันที่ 3 – 4 กันยายน 2563

Download
หนังสือเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม
ลงทะเบียนออนไลน์

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 28 February 2020 )
ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.