หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พิมพ์
Wednesday, 14 August 2019

ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
- จ้างเหมาประกอบและบริการอาหารผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

ประกาศสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
- จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
- จ้างเหมาบริการ ดูแลสนามหญ้า ต้นไม้ สวนหย่อม
- จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
- จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่
- จ้างเหมาบริการซัก อบ รีด เสื้อผู้ผู้ป่วย
- จ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร
- จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเอ็กซ์เรย์ (แบบไม่รวมอะไหล่)
ประกาศ ณวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
- จัดซื้อยา Quetiapine ๒๕ มก.ชนิดเม็ด
- จัดซื้อยา Risperidone ๒ มก.ชนิดเม็ด
- จัดซื้อ Quetiapine ๒๐๐ มก.ชนิดเม็ด
- จัดซื้อยา Sodium valproate ๕๐๐ มก.ชนิดเม็ด
- จัดซื้อยา Sertraline ๕๐ มก.ชนิดเม็ด
ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
- อาคารฟื้นฟูสมรรถภาพและฝึกอบรม แบบเลขที่ ๑๐๙๙๘ ระยะที่ ๒ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑ หลัง
- ยูนิตทำฟันพร้อมกล้องส่องภายในช่องปาก ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๒ ชุด
- ชุดเครื่องบรรจุน้ำและน้ำยาอดบุหรี่ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑ ชุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒
- ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ (หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Pantum รุ่น P๒๕๐๐W และหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ HP รุ่น Laserjet Pro P๑๑๐๒, P๑๑๐๒W) ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓
- ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
- ซื้อน้ำยาตรวจสารเสพติด จำนวน ๓ รายการ
- ซื้อน้ำยาตรวจชันสูตรโรค จำนวน ๒๓ รายการ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓
- ซื้อน้ำยาตรวจชันสูตรโรค จำนวน ๒๓ รายการ ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 22 April 2020 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >