หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


ทำเนียบผู้อำนวยการ พิมพ์
Wednesday, 01 September 2004
ทำเนียบผู้อำนวยการสถาบันธัญญารักษ์ และปรับเปลี่ยนเป็น สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555

นายแพทย์ประยูร นรการผดุง

พ.ศ.2510 - 2513

นายแพทย์สมทรง กาญจนหุต

พ.ศ. 2514 - 2519

นายแพทย์ธงชัย อินทุลักษณ์

พ.ศ.2519 - 2529

นายแพทย์ธงชัย อุ่นเอกลาภ

พ.ศ.2530 - 2541

นาวาอากาศตรี นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์

พ.ศ.2541 - 2550

นายแพทย์วิโรจน์ วีรชัย

พ.ศ.2551 - 2560

นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา

พ.ศ.2560- ปัจจุบัน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 18 November 2021 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >