หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


ประกาศสถาบัน
   การเรียงลำดับ     แสดง # 
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี พ.ศ. ๒๕๖๖ 113
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดให้การกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง 978
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 1486
การทำลายเวชระเบียน 515
การใช้ชื่อหน่วยงาน "สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี" และอักษรย่อ สบยช. 549
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๓ 3202
นโยบายการดูแลผู้เสพผู้ติดยาเสพติดและมติครม. 11932
เกณฑ์ราคากลางค่าตอบแทนและค่าใช้สอยในโครงการวิจัย 5258
ประกาศ คสช.ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๕๗ 5179
ประกาศหลักเกณฑ์สถาบัน 4456
ขั้นตอนการให้บริการ 7754
วิธีให้บริการ-จัดการข้อร้องเรียนข้อเสนอแนะของลูกค้า 4630
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 12 จาก 12