หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


ประกาศสถาบัน
   การเรียงลำดับ     แสดง # 
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี พ.ศ. ๒๕๖๗ 51
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๖ 127
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดให้การกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง 1891
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 2703
การทำลายเวชระเบียน 896
การใช้ชื่อหน่วยงาน "สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี" และอักษรย่อ สบยช. 957
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๓ 3695
นโยบายการดูแลผู้เสพผู้ติดยาเสพติดและมติครม. 12390
เกณฑ์ราคากลางค่าตอบแทนและค่าใช้สอยในโครงการวิจัย 5644
ประกาศ คสช.ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๕๗ 5609
ประกาศหลักเกณฑ์สถาบัน 4869
ขั้นตอนการให้บริการ 8138
วิธีให้บริการ-จัดการข้อร้องเรียนข้อเสนอแนะของลูกค้า 5046
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 13 จาก 13