หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


ประกาศสถาบัน
   การเรียงลำดับ     แสดง # 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดให้การกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง 304
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 640
การทำลายเวชระเบียน 253
การใช้ชื่อหน่วยงาน "สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี" และอักษรย่อ สบยช. 267
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๓ 2733
นโยบายการดูแลผู้เสพผู้ติดยาเสพติดและมติครม. 11386
เกณฑ์ราคากลางค่าตอบแทนและค่าใช้สอยในโครงการวิจัย 4981
ประกาศ คสช.ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๕๗ 4829
ประกาศหลักเกณฑ์สถาบัน 4183
ขั้นตอนการให้บริการ 7493
วิธีให้บริการ-จัดการข้อร้องเรียนข้อเสนอแนะของลูกค้า 4371
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 11 จาก 11