หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


ประกาศสถาบัน
   การเรียงลำดับ     แสดง # 
การทำลายเวชระเบียน 121
การใช้ชื่อหน่วยงาน "สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี" และอักษรย่อ สบยช. 152
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๓ 2253
นโยบายการดูแลผู้เสพผู้ติดยาเสพติดและมติครม. 10997
เกณฑ์ราคากลางค่าตอบแทนและค่าใช้สอยในโครงการวิจัย 4847
ประกาศ คสช.ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๕๗ 4460
ประกาศหลักเกณฑ์สถาบัน 4055
ขั้นตอนการให้บริการ 7378
วิธีให้บริการ-จัดการข้อร้องเรียนข้อเสนอแนะของลูกค้า 4251
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 9 จาก 9