www.pmnidat.go.th - ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ข่าวการจัดซื้อ/จัดจ้าง
หาคำ 
ชื่อเรื่อง ผู้ชม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบและบริการอาหารผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (e-bidding) 58
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ดูแลสนามหญ้า ต้นไม้ สวนหย่อม ประจำปี 2565 (e-bidding) 24
ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (e-bidding) 79
ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 55
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (e-bidding) 87
ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบและบริการอาหารผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (e-bidding) 90
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ดูแลสนามหญ้า ต้นไม้ สวนหย่อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (e-bidding) 69
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายอากาศห้องฉุกเฉิน 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ให้บริการผู้ป่วยนอกเพื่อลดความแออัดและเวลารอคอย 60
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 167
(ร่าง)ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบและบริการอาหารผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2565 79
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 835
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 15 จาก 167

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.