เกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ PDF พิมพ์
Wednesday, 01 September 2004

    คลิ๊กเพื่อดูรูปขยายได้ค่ะ            
รางวัลสำคัญที่สถาบันธัญญารักษ์ได้รับ
1.ได้รับรางวัลองค์กรยอดเยี่ยมด้านการบำบัดฟื้นฟูระดับประเทศในช่วงสงครามยาเสพติดประจำปี 2546 จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ในวันที่ 1 ธันวาคม 2546

2.เป็นองค์กรที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ในการเป็นองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ประจำปี 2546 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

3.เป็นองค์กรที่ริเริ่มโครงการพัฒนามาตรฐานสถานบำบัดรักษายาเสพติดทั่วประเทศขึ้นในปี พ.ศ. 2545

4. ได้รับรางวัลการร่วมสนับสนุนการฝึกอบรม โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ค่ายฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิต (แบบสมัครใจ) จากกองทัพบก กระทรวงกลาโหม

5. ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็น "องค์กรดีเด่นที่เป็นพลังสำคัญยิ่งในโครงการค่ายยุวชนต้านภัยยาเสพติด" ประจำปี 2544

6. ได้รับเกียรติบัตรประเภทบัตรทองในการประเมินสถานที่ทำงาน "สะอาด ปลอดภัย ไร้มลพิษ มีชีวิตชีวา" ปี พ.ศ. 2543 จากกรมอนามัย

7. รางวัลชมเชย ประเภทอาคารของรัฐที่อนุรักษ์พลังงานจากการประกวดการอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ปี พ.ศ.2543 จากกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

8. เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านยาเสพติดแห่งแรกของประเทศที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน H.A. (Hospital Accreditation) จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.) ปี 2543 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่แสดงถึงการเป็นองค์กรที่มีคุณภาพเป็นที่น่าไว้วางใจ  ปราศจากความเสี่ยงในการดูแลผู้ป่วยและการทำงาน ตลอดจนมีผลสัมฤทธิ์และผลลัพธ์ในการดำเนินงานเป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับได้

9. ได้รับเกียรติบัตรจากชมรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ในการเป็นองค์กรที่มีผลการดำเนินงานด้านจริยธรรมดีเด่น ปี พ.ศ.2542

10. ได้รับเกียรติบัตรจากกรมการแพทย์ มอบให้งานแผนงานบำบัดรักษาและควบคุมการติดยาและสารเสพติด เป็นผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมด้านเนื้อหาสาระ ประกาศเกียรติคุณ ในการประชุมประเมินผลงานกรมการแพทย์ ปี 2539

11. ได้รับโล่เกียรติคุณ เพื่อเป็นเกียรติในฐานะเป็นเครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน ประเภทองค์กรภาครัฐดีเด่น ประจำปี 2538

12. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการในงานรณรงค์ และป้องกันโรคเอดส์ จังหวัดปทุมธานี ในวันเอดส์โลก "World AIDS Day" ประจำปี 2537

13. ได้รับโล่ผู้ชนะเลิศการประกวดผลงานดีเด่น รางวัลที่ 1 ด้านวิชาการ จากกรมการแพทย์ในการประชุมประเมินผลงานของกรมการแพทย์ ปี 2537

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 03 December 2012 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.