พิธีปิด Course Advanced Level Universal Treatment Curriculum for Substance Use Disorders (UTC) PDF พิมพ์
Wednesday, 12 June 2019
       นายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้เข้ารับการอบรมTraining Course Advanced Level Universal Treatment Curriculum for Substance Use Disorders (UTC) Course 11,16  ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ และ Colombo Plan เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการบำบัดรักษาผู้ติดยาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติด โดยมีนายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กล่าวรายงาน ผู้เข้ารับการอบรมเป็นบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการบำบัดรักษายาเสพติดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  ราชอาณาจักรกัมพูชา และประเทศไทย  รวม 32 คน  ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 4 ตึกอำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.