เปิดการอบรมหลักสูตรแกนนำเยาวชนต้านภัยยาเสพติด PDF พิมพ์
Friday, 07 June 2019
       นายแพทย์สรายุทธ์  บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรแกนนำเยาวชนต้านภัยยาเสพติด ในโครงการพัฒนาต้นแบบในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสำหรับเยาวชน กำหนดจัดการอบรมระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2562โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแกนนำเยาวชนที่จะเป็นกำลังที่เข้มแข็งในการป้องกันตนเองและช่วยเหลือผู้อื่น ผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จาก 10โรงเรียน ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จำนวน 150 คน  ณโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  จ.นครนายก เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.