การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 4/2562 PDF พิมพ์
Wednesday, 08 May 2019
      นายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 4 ของสถาบันฯ ให้การต้อนรับ และร่วมประชุม คณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมพลเรือตรีนายแพทย์วิทุร แสงสิงแก้ว ชั้น 5 ตึกอำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.