คณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 4 เข้าเยี่ยมชมงานการบำบัดรักษายาเสพติด PDF พิมพ์
Wednesday, 08 May 2019
      นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี คณะผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันฯ ร่วมต้อนรับนายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 4 และคณะกรรมการเขตสุขภาพเข้าเยี่ยมชมงานการบำบัดรักษายาเสพติด เนื่องในโอกาสประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 4/2562 ณ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 08 May 2019 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.