ประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี 2562 “นุ่งซิ่นกินไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” PDF พิมพ์
Wednesday, 10 April 2019
         สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี 2562 “นุ่งซิ่นกินไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โดยมีนายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันฯ ร่วมงาน กิจกรรมประกอบด้วยการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถาบันฯ สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562

< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.