การอบรมทักษะผู้ประสานงานคุณภาพ (Facilitator) PDF พิมพ์
Thursday, 04 April 2019
        นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เป็นประธานเปิดการอบรมทักษะผู้ประสานงานคุณภาพ (Facilitator) เพื่อให้ผู้ประสานงานคุณภาพมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้และสามารถขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้กระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร ผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ จำนวน 60 คน ณ ห้องประชุมพลเรือตรีนายแพทย์วิทุร แสงสิงแก้ว ชั้น 5 ตึกอำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี  เมื่อวันที่ 4  เมษายน 2562
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.