รองอธิบดีกรมการแพทย์ บรรยายพิเศษเรื่องสถานการณ์นโยบายด้านการบำบัดรักษายาเสพติด PDF พิมพ์
Wednesday, 13 March 2019
       นายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ บรรยายพิเศษ เรื่องสถานการณ์ นโยบายด้านการบำบัดรักษายาเสพติด แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม หลักสูตรการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยยาและสารเสพติดที่มีภาวะแทรกซ้อนวิกฤตและฉุกเฉิน รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 5  สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี  เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.