เปิดหลักสูตรการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยยาและสารเสพติดที่มีภาวะแทรกซ้อนวิกฤตและฉุกเฉิน รุ่นที่ 2 PDF พิมพ์
Tuesday, 12 March 2019

          นายแพทย์ล่ำซำ  ลักขณาภิชนชัช รองผู้อำนวยการภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตรการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยยาและสารเสพติดที่มีภาวะแทรกซ้อนวิกฤตและฉุกเฉิน รุ่นที่ 2 กำหนดจัดการอบรมระหว่างวันที่ 12 - 13 มีนาคม2562 ผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการบำบัดรักษายาเสพติด และนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่  5 โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมรับฟังการบรรยาย  ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 5 ตึกอำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562

< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.