รับสมัครบุคคลเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี 2562 PDF พิมพ์
Friday, 15 February 2019


การรับสมัครบุคคลเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี 2562
จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์-1 เมษายน 2562

Download
- หนังสือเชิญรับสมัครบุคคลเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด
- หลักเกณฑ์การประเมิน


รางวัลมีทั้งหมด  5 ประเภท ดังนี้

1. รางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดประเภทบุคคลที่มีผลงานด้านการบริหารจัดการหรือพัฒนานโยบายการแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด Download ใบสมัคร
2. รางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดประเภทบุคคลที่มีผลงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
Download ใบสมัคร
3. รางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดประเภทบุคคลที่มีผลงานวิชาการด้านการบำบัดรักษา ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด การป้องกัน และการแก้ไขปัญหายาเสพติด
Download ใบสมัคร
4. รางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดประเภทบุคคลที่มีผลงานด้านการดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดในชุมชน
Download ใบสมัคร
5. รางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดประเภท ชุมชน/หมู่บ้านที่มีผลงานด้านการดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด
Download ใบสมัคร

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 15 February 2019 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.