พิธีปิดหลักสูตรการคัดกรองบำบัดรักษาและส่งต่อผู้ติดยาเสพติด รุ่นที่ 1 PDF พิมพ์
Wednesday, 09 January 2019
         นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรการคัดกรองบำบัดรักษาและส่งต่อผู้ติดยาเสพติด รุ่นที่ 1 สำหรับบุคลากรผู้มีหน้าที่ให้การบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติดในระดับปฐมภูมิ พร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 5 ตึกอำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 09 January 2019 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.