หลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูรูปแบบการสร้างแรงจูงใจในผู้ป่วยยาเสพติด รุ่นที่ 2 PDF พิมพ์
Wednesday, 09 January 2019
       นายแพทย์ล่ำซำ ลักขณาภิชนชัช รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูรูปแบบการสร้างแรงจูงใจในผู้ป่วยยาเสพติด รุ่นที่ 2 จัดการอบรมระหว่างวันที่ 9 – 11 มกราคม 2562 ผู้เข้ารับการอบรมเป็นบุคลากรผู้มีหน้าที่ให้การบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติด ในสถานพยาบาลทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมนายแพทย์วิทุร แสงสิงแก้ว ชั้น 5 ตึกอำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 11 January 2019 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.