พิธีเปิดหลักสูตรการคัดกรองบำบัดรักษาและส่งต่อผู้ติดยาเสพติด รุ่นที่ 1 PDF พิมพ์
Tuesday, 08 January 2019

       นายแพทย์อังกูร ภัทรากร รองผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการคัดกรองบำบัดรักษาและส่งต่อผู้ติดยาเสพติด รุ่นที่ 1 กำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 7 - 9 มกราคม 2562 ผู้เข้ารับการอบรมเป็นบุคลากรผู้มีหน้าที่ให้การบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติดในระดับปฐมภูมิ ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 5 ตึกอำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 09 January 2019 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.