ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ PDF พิมพ์
Friday, 28 September 2018
ประกาศสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ขอเปลี่ยนแปลงแผนจาก จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ดิจิตอลพร้อมชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล พร้อมระบบจัดเก็บและกระจายภาพและชุดคอมพิวเตอร์ความละเอียดสูงสำหรับรังสีการแพทย์ เป็น จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ดิจิตอลพร้อมชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล พร้อมระบบจัดเก็บและกระจายภาพและชุดคอมพิวเตอร์ความละเอียดสูงสำหรับรังสีการแพทย์ แบบไม่รวมอะไหล่
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 28 September 2018 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

SUBSCRIBE

Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.