แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ PDF พิมพ์
Monday, 18 June 2018

ประกาศสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
- จัดซื้อเครื่องถ่ายรังสีฟันทั้งปากและกระโหลกศรีษะ ระบบดิจิตอล ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ เครื่อง ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
- จ้างก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑ หลัง
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
- จ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
- จ้างเหมาประกอบและบริการอาหารผู้ป่วยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑
- จ้างเหมาบริการปรับภูมิทัศน์ (ดูแลต้นไม้,สวนหย่อม,สนามหญ้า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
- จ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

- ซื้อโครงการการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานสถาบันฯ จำนวน ๑ โครงการ ประกาศ ณ วันที่  ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑
- จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑
- จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ดิจิตอลพร้อมชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล พร้อมระบบจัดเก็บและกระจายภาพและชุดคอมพิวเตอร์ความละเอียดสูงสำหรับรังสีการแพทย์ ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑
- จ้างก่อสร้างห้องน้ำจำนวน ๑๐ ห้อง ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ รายการ ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑
- จ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑
- จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑
- จ้างก่อสร้างรั้ว คสล. อาคารผู้ป่วยบำบัดยาและผู้ป่วยมีโรคแทรกซ้อนทางกายและจิต ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ รายการ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑

- จัดซื้อยาRisperidone ๒ mg ชนิดเม็ด ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
- จัดซื้อน้ำยาตรวจชันสูตรโรค จำนวน ๒๓ รายการ
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒
- ปรับปรุงบ้านพักเจ้าหน้าที่สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒
- ซื้อน้ำยาตรวจสารเสพติด จำนวน ๓ รายการ ประกาศ ณ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒
- ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อผู้ป่วย
ประกาศ ณ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 02 April 2019 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.