การประชุมวิชาการพยาบาลยาเสพติดครั้งที่ 9 PDF พิมพ์
Friday, 22 December 2017

รับสมัครเพิ่มเติม 20 คน ส่งรายละเอียดทาง FAX:02-9989178
- หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมและกำหนดการ
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการพยาบาลยาเสพติดแห่งชาติครั้งที่ 9

- เขตสุขภาพที่ 1
- เขตสุขภาพที่ 2
- เขตสุขภาพที่ 3
- เขตสุขภาพที่ 4
- เขตสุขภาพที่ 5
- เขตสุขภาพที่ 6

- เขตสุขภาพที่ 7

- เขตสุขภาพที่ 8

- เขตสุขภาพที่ 9

- เขตสุขภาพที่ 10

- เขตสุขภาพที่ 11

- เขตสุขภาพที่ 12-13

 - สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
- โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่
- โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน
- โรงพยาบาลธัญญารักษ์ ขอนแก่น

- โรงพยาบาลธัญญารักษ์ อุดรธานี

- โรงพยาบาลธัญญารักษ์ สงขลา

-
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ ปัตตานี

**หากไม่พบรายชื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการให้ติดต่อได้ที่ คุณพรชนก และคุณดนัยณัฐ เบอร์ 02-5310080-8 ต่อ 514,429 E-mail: **

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 16 February 2018 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.