ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมประเมินผลหลักสูตรการฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด ปี 2562 11
ถวายเทียนจำนำพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนในโอกาสวันเข้าพรรษา 19
พิธีเปิดหลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยเสพติดสำหรับทีมสนับสนุนการบำบัดและฟื้นฟูผู้ป่วยเสพติด 50
สบยช.ต้อนรับผู้แทนจากภูมิภาคอาเซียน เข้าศึกษาดูงานการบำบัดรักษายาเสพติด 60
ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ลดอันตราย จากการใช้ยาเสพติดและการดำเนินงานบำบัดฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 40
การประชุมเชิงปฏิบัติการบำบัดฟื้นฟูโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี 31
โล่ประกาศเกียรติคุณดีเด่นด้านการบำบัดฟื้นฟูและพัฒนาผู้ติดยาเสพติดประจำปี 2562 69
วันต่อต้านยาเสพติดโลกปี 2562 48
สบยช.ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด และการบำบัดฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน CBTx 49
พิธีปิดการอบรมหลักสูตรเวชศาสตร์สารเสพติดสำหรับพยาบาล 47
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 10 จาก 275

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.