ข่าวการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ชื่อเรื่อง ผู้ชม
ประกวดราคาก่อสร้างอาคารพักแพทย์ ๖ ชั้น ๒๐ ยูนิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 883
ประกวดราคาก่อสร้างอาคารฟื้นฟูสมรรถภาพและฝึกอบรม ๕ ชั้น ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 963
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงยิม (อาคารโรงฝึกงาน) 630
(ร่าง)ประกวดราคาก่อสร้างอาคารฟื้นฟูสมรรถภาพและฝึกอบรม ๕ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 621
(ร่าง)ประกวดราคาก่อสร้างอาคารพักแพทย์ ๖ ชั้น ๒๐ ยูนิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 671
ประกวดราคาซื้อเครื่องสกัดสารและเตรียมตัวอย่างอัตโนมัติ (e-bidding) 649
(ร่าง)ประกวดราคาซื้อเครื่องสกัดสารและเตรียมตัวอย่างอัตโนมัติ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒) 718
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจ้างปรับปรุงโรงยิม (อาคารโรงฝึกงาน) 643
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดโต๊ะวิทยาศาสตร์ พร้อมติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง 590
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ 538
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 617
ประกวดราคาซื้อชุดโต๊ะวิทยาศาสตร์ พร้อมติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง 658
ประกวดราคาจ้างจ้างปรับปรุงโรงยิม (อาคารโรงฝึกงาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 578
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อเครื่องสกัดสารและเตรียมตัวอย่างอัตโนมัติ (e-bidding) 600
ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการปรับภูมิทัศน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 559
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 46 - 60 จาก 438

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.