เกี่ยวกับสถาบัน
การประชุมประเมินผลหลักสูตรการฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด ปี 2562 PDF พิมพ์
Thursday, 18 July 2019
      นางสาวธนิกา พงษ์พิทักษ์  รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นประธานเปิดการประชุม ประเมินผลหลักสูตรการฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด ปี 2562 เพื่อบูรณาการความร่วมมือในภาพรวม แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางและประเด็นในการประเมินเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้วให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัญหา ความต้องการของผู้เรียน ผู้บริหาร และสังคม สิ่งแวดล้อม โดยมี รศ.ดร.นิตยา ตากวิริยะนันท์ ประธานร่วมหลักสูตร เป็นวิทยากรวิพากษ์และให้คำแนะนำ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยกรรมการและผู้รับผิดชอบหลักสูตรจาก สบยช. และโรงพยาบาลธัญญารักษ์ภูมิภาค รวม 40 คน  ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 18 July 2019 )
ถวายเทียนจำนำพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนในโอกาสวันเข้าพรรษา PDF พิมพ์
Monday, 15 July 2019
     นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เป็นประธานในพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนในโอกาสวันเข้าพรรษา โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากรและผู้เข้ารับการบำบัดรักษาของสถาบันฯ ร่วมกิจกรรม ณ วัดคลองหนึ่ง (แก้วนิมิต) จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ PDF พิมพ์
Thursday, 11 July 2019
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนียินดีต้อนรับ
       ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เปิดการอบรมแพทย์ประจำบ้านหลักสูตร 42 เดือน สาขากุมารเวชศาสตร์ เพื่อให้แพทย์มีความรู้ความสามารถในการดูแลสุขภาพเด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์ มีความประสงค์ส่งแพทย์ประจำบ้าน จำนวน 3 คน เข้าศึกษาดูงาน ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ณ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนน

แพทย์หญิงกัณฐิกา ดีคำปา
เวลา 10.30 - 12.00 น. กล่าวต้อนรับ บรรยาย "การดูแลสุขภาพเด็กและวัยรุ่น"

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
เวลา 09.00 - 10.30 น.
ศึกษาดูงานกลุ่มประชุมเช้าบำบัดด้วยยา ตึกบุษราคัม

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด PDF พิมพ์
Thursday, 11 July 2019
- ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา
พิธีเปิดหลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยเสพติดสำหรับทีมสนับสนุนการบำบัดและฟื้นฟูผู้ป่วยเสพติด PDF พิมพ์
Monday, 08 July 2019
       นายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยเสพติดสำหรับทีมสนับสนุนการบำบัดและฟื้นฟูผู้ป่วยเสพติด (Para-Medical) ครั้งที่ 1 กำหนดจัดการอบรมระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562 ผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นบุคลากรผู้ให้การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยเสพติดจากทั่วประเทศ จำนวน 40 คน โดยมีนายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กล่าวรายงาน  ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 5 ตึกอำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 9 จาก 1996

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.