HOME ตรวจสอบสถานะ ติดต่อเรา
Me

วัตถุประสงค์

1.เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็น
2.เพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอาชีพผู้ป่วยยาเสพติดที่รับการบำบัดรักษาระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ
3.เพื่อจัดหาทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดที่ฐานะยากจน
4.เพื่อส่งเสริมพลานามัยของข้าราชการและประชาชนทั่วไป

ประเภทการวิ่ง

  • มินิมาราธอน 10.5 กม.
  • ชายอายุไม่เกิน 16 ปี / อายุ 16-22 ปี / อายุ 23-29 ปี / อายุ 30-34 ปี / อายุ 35-39 ปี /
  • อายุ 40-44 ปี / อายุ 45-49 ปี / อายุ 50-54 ปี / อายุ 55-59 ปี / อายุ 60-64 ปี / อายุ 65-69 ปี / อายุ 70 ปีขึ้นไป
  • หญิงอายุไม่เกิน 16 ปี / อายุ 16-22 ปี / อายุ 23-29 ปี / อายุ 30-34 ปี / อายุ 35-39 ปี /
  • อายุ 40-44 ปี / อายุ 45-49 ปี / อายุ 50-54 ปี / อายุ 55-59 ปี / อายุ 60 ปีขึ้นไป
  • ประธานชมรมอายุ 40-49 ปี / อายุ 50 ปีขึ้นไป
  • เดิน - วิ่ง 5 กม.

ค่าสมัคร

ท่านละ 480 บาท พร้อมเสื้อที่ระลึก 1 ตัว (เสื้อมีจำนวนจำกัด)

รับสมัครวันนี้ - 23 มิถุนายน 2562 รับเบอร์วิ่ง ระหว่างวันที่ 10-23 มิถุนายน 2562 ณ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

กรณีให้จัดส่งทางไปรษณีย์ คิดค่าส่ง 50 บาทต่อตัว (สมัครแบบกลุ่มคิดค่าส่งรายบุคคล โดยจะส่งตามที่อยู่เป็นรายบุคคล)

โอนเงิน
ธนาคารกรุงไทย
เลขที่บัญชี 120-3-00542-3
ชื่อบัญชี ธัญญารักษ์มินิมาราธอน ครั้งที่ 21
PRINCESS MOTHER NATIONAL INSTITUTE ON DRUG ABUSE TREATMENT

กติกาการแข่งขัน

1.นักวิ่งต้องวิ่งผ่านจุด Check point ครบถ้วน

2.นักวิ่งต้องติดหมายเลขประจำตัววิ่งที่หน้าอกเสื้อให้มองเห็นได้ชัดเจน คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัล กรณีที่หมายเลขประจำตัววิ่งพับหรือเหตุอื่นที่ทำให้ไม่สามารถพิจารณาได้ว่าแข่งขันในประเภท /กลุ่มอายุใด

3.การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด

การให้บริการ

1.บริการที่จอดรถภายในบริเวณสถาบันฯ
2.บริการน้ำดื่มทุกระยะ 2 กม. และบริเวณเส้นชัย
3.บริการตรวจสุขภาพ ฟรี บริเวณจุดปล่อยตัวและมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ติดตามนักกีฬาตลอดเส้นทางการวิ่ง
4.บริการอาหารเช้า ฟรีสำหรับนักวิ่งทุกท่านที่เข้าร่วมการแข่งขัน
5.บริการฝากของผู้เข้าแข่งขันที่เต็นท์รับฝากของ
6. บริการที่พัก ฟรี สำหรับนักวิ่งต่างจังหวัด

รางวัลการแข่งขัน

1.ประเภทวิ่งมินิมาราธอน 10.5 กม.
ประเภทชายและหญิงทุกกลุ่มอายุ ชนะเลิศอันดับ 1-3 จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ และผู้เข้าเส้นชัยจะได้รับเหรียญที่ระลึกทุกท่าน
2.ประเภทเดิน - วิ่ง 5 กม.
ประเภทชายและหญิง ชนะเลิศอันดับ 1-5 จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ และผู้เข้าเส้นชัยจะได้รับเหรียญที่ระลึกทุกท่าน
ประเภทชมรม
ประเภทประธานชมรม
ชนะเลิศอันดับ 1-3 จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ ชมรมที่สนับสนุนนักวิ่งมากที่สุดใน 3 อันดับแรก (ชมรมที่ส่งนักวิ่งตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป) จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ

ผู้เข้าเส้นชัยทุกท่าน ประเภทบุคคลชายและหญิงกลุ่มอายุ 50 ปีขึ้นไป จะได้รับคูปองการตรวจร่างกายประจำปีฟรี 1 ครั้ง จากสถาบัน ฯ

เสื้อคอกลม

Random Name

เสื้อคอปก

Random Name

เหรียญ

Random Name

เส้นทางการวิ่ง

ระยะทาง 5 กม.
จุดเริ่มต้นที่ สบยช. วิ่งเข้าถนนวิภาวดีรังสิต กลับตัวบริเวณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ เข้าเส้นชัยบริเวณหน้า สบยช. ในช่องทางด่วน
ระยะทาง 10.5 กม.
จุดเริ่มต้นที่ สบยช. วิ่งเข้าถนนวิภาวดีรังสิต กลับตัวบริเวณ ฐานทัพอากาศ เข้าเส้นชัยบริเวณหน้า สบยช. ในช่องทางด่วน
หมายเหตุ
จุด Start เวลา 05.30 น. ระยะ 10.5 กม. และเวลา 05.45 น. ระยะ 5 กม. ถนนข้างตึกอำนวยการ สบยช.
จุด Finish ระยะทาง 5 และ 10.5 กม. อยู่ใต้ทางด่วนโทลเวย์บริเวณหน้า สบยช.

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร 0 2531 0080-8
ต่อ 505,494 สอบถามเรื่องการลงทะเบียนออนไลน์
ต่อ 449,432 สอบถามเรื่องรายละเอียดการวิ่ง
โทรสาร 0 2998 9177
สายด่วนยาเสพติด 1165