ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ(ปิดแล้ว) พิมพ์
Friday, 12 June 2009
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ
สถาบันธัญญารักษ์
-----------------------------------------------

1. ตำแหน่งนักจิตวิทยา        จำนวน 1 อัตรา
    อัตราค่าจ้างเดือนละ     9,530.- บาท  ค่าครองชีพ 1,500.- บาท
  •  ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางจิตวิทยาคลินิก หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้
  •  ได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิก
  •  มีความรู้ในหลักวิชาจิตวิทยาทั่วไปอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
  •  มีความรู้ภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี
  •  มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

    ทั้งนี้หากมีผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นความจำนงได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  กลุ่มภารกิจอำนวยการ สถาบันธัญญารักษ์ โทร. 0-2531-0080-4   ต่อ 480, 490  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2552

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 03 March 2010 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.