หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์อาหาร วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พิมพ์
Thursday, 09 February 2023
 - ประกาศ กรมการแพทย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์อาหาร สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

- ขอบเขตงานจ้างก่อสร้าง อาคารศูนย์อาหารสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 1 หลัง

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อาหาร สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

- สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

โพลล์

ความพึงพอใจต่อ WebSite ของสบยช.