หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 1/2566 พิมพ์
Thursday, 24 November 2022

       แพทย์หญิงภัทรินทร์ ชมภูคำ รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) กรมการแพทย์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 1/2566 พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลส่วนที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบทางไกล (VDO Conference) จัดการประชุมโดยสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อพัฒนางานด้านการบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูแก่องค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ขยายผลต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ตึกอำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

< ก่อนหน้า   ถัดไป >