หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


การประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการจัดการด้านยา เรื่องการบริการการจัดการระบบยา พิมพ์
Tuesday, 22 November 2022
    แพทย์หญิงภัทรินทร์ ชมภูคำ รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ บรมราชชนนี (สบยช.) กรมการแพทย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการจัดการด้านยา เรื่องการบริการการจัดการระบบยา โดยมีนายแพทย์อังกูร ภัทรากร นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา สบยช. นางสาวเยาวเรศว์ นาคะโยธินสกุล รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล นางธมนวรรณ วิไลรัตน์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ตึกอำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) และผ่านระบบ Zoom Meeting เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565
< ก่อนหน้า   ถัดไป >