หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


ประกาศรับโอน รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติการ หรือชำนาญการ พิมพ์
Tuesday, 18 October 2022
- ประกาศรับโอน รับย้ายข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติการ หรือชำนาญการ
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

โพลล์

ความพึงพอใจต่อ WebSite ของสบยช.