หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระบบต้องโทษ พิมพ์
Monday, 08 August 2022
      สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) โดยกลุ่มงานพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระบบต้องโทษ ซึ่งได้รับเกียรติจากนายแพทย์เฉลิมชัย ชูเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีนายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ ประธานที่ปรึกษา สบยช. ร้อยโทมงคล มณฑา ผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวกุลธิดา เกียรติเจริญศิริ ผู้แทนผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสุขภาพเด็กและเยาวชนกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นางสาวกานต์พิชชา บุญงาม หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ชันสูตร กองบริการทางการแพทย์ กรมราชทัณฑ์ และคณะกรรมการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระบบต้องโทษ จาก สบยช. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพลเรือตรีนายแพทย์วิทุร แสงสิงแก้ว ชั้น 5 ตึกอำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) ทั้งนี้คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องบางท่านเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 08 August 2022 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >