หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน ครั้งที่ 11/2565 พิมพ์
Thursday, 04 August 2022
     นายแพทย์ล่ำซำ ลักขณาภิชนชัช รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน ครั้งที่ 11/2565 เพื่อให้การรับรองจริยธรรมการวิจัย โครงร่างการวิจัย ทั้งของบุคลากรใน สบยช. โรงพยาบาลธัญญารักษ์ภูมิภาค และบุคลากรภายนอกสบยช. ที่มาขอดำเนินการวิจัยในสบยช. และโรงพยาบาลธัญญารักษ์ภูมิภาค โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ตึกอำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) โดยมีแพทย์หญิงวรางคณา รักษ์งาน รองประธานกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน และคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565
< ก่อนหน้า   ถัดไป >