หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


ผู้อำนวยการสบยช. เป็นวิทยากรบรรยาในการประชุมพัฒนาทีมบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติด โดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง พิมพ์
Thursday, 04 August 2022
     นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)  เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “แนวทางการปฏิบัติตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 และระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง กับงานยาเสพติด” ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings ในการประชุมพัฒนาทีมบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติด  โดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง Community Based Treatment (CBTx) จังหวัดนครสวรรค์ จัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทีมบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติด โดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง Community Based Treatment (CBTx ) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ตึกอำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565
< ก่อนหน้า   ถัดไป >