หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด ครั้งที่ 17/2565 พิมพ์
Wednesday, 03 August 2022
    สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) โดยกลุ่มงานพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด จัดการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด ครั้งที่ 17/2565 ซึ่งได้รับเกียรติจากนายแพทย์เฉลิมชัย ชูเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานคณะทำงานกลั่นกรองและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีนายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ ประธานที่ปรึกษา สบยช. นายแพทย์อังกูร ภัทรากร รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ และคณะทำงานกลั่นกรองและรับรองคุณภาพสถานบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพลเรือตรีนายแพทย์วิทุร แสงสิงแก้ว ชั้น 5 ตึกอำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) ทั้งนี้คณะทำงานและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting วันที่ 2 สิงหาคม 2565
< ก่อนหน้า   ถัดไป >