หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


พิธีปิดหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพทีมผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คัดกรอง พิมพ์
Thursday, 23 June 2022
    นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) บรรยายพิเศษ เรื่อง “สถานการณ์นโยบายและประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ 2564” ในการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพทีมผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คัดกรอง กำหนดจัดการอบรมระหว่างวันที่ 20 -22 มิถุนายน 2565 พร้อมทั้งเป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมายยาเสพติด พ.ศ 2564” เตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์คัดกรอง สามารถคัดกรองและส่งต่อผู้ใช้ยาและสารเสพติดรวมถึงให้การช่วยเหลือด้วยการบำบัดเบื้องต้นตามระบบได้อย่างถูกต้อง โดยมีบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน 21 คน เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุม 4/4 ชั้น 4 อาคารฟื้นฟูสมรรถภาพและฝึกอบรม สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 23 June 2022 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >