หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


ประกาศรับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ หรือชำนาญการ พิมพ์
Wednesday, 15 June 2022
- ประกาศรับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ หรือชำนาญการ
ขอยื่นความจำนงได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลยุทธศาสตร์ และแผนงาน ภารกิจด้านอำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) หมายเลข 0 2523 6024 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

โพลล์

ความพึงพอใจต่อ WebSite ของสบยช.