หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


(ร่าง)ประกวดราคาจ้างติดตั้งและถ่ายโอนข้อมูลระบบสารสนเทศโรงพยาบาล 1 รายการด้วยวิธี e-bidding พิมพ์
Wednesday, 01 June 2022
ประกาศสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- จ้างติดตั้งและถ่ายโอนข้อมูลระบบสารสนเทศโรงพยาบาล
------------------------------------------------------------------------------
- (ร่าง)ประกาศสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งและถ่ายโอนข้อมูลระบบสารสนเทศโรงพยาบาล 1 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- (ร่าง)เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
- ขอบเขตของงานและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างติดตั้งและถ่ายโอนข้อมูลระบบสารสนเทศโรงพยาบาล
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

โพลล์

ความพึงพอใจต่อ WebSite ของสบยช.