หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมพลังเชิงบวกในการดูแลผู้ใช้ยาเสพติด ในชุมชน ภายใต้โครงการ STAR 2021-2023 พิมพ์
Thursday, 12 May 2022
     นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมพลังเชิงบวกในการดูแลผู้ใช้ยาเสพติด ในชุมชน ภายใต้โครงการ STAR 2021 – 2023 ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2564 พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ“ประมวลกฎหมายยาเสพติดกับการทำงานยาเสพติด โดยมีนางญานี ตราบดี หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและลดอันตรายจากการใช้ยาและสารเสพติด เป็นผู้กล่าวรายงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมพลังเชิงบวกในการให้บริการลดอันตรายจากการใช้ยาและสารเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งมีนายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ  ประธานที่ปรึกษา สบยช. นางธมนวรรณ วิไลรัตน์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ นายแพทย์ศุภฤกษ์ นาคดิลก หัวหน้ากลุ่มงานสารนิเทศสื่อสังคม ยา สารเสพติดและโสตทัศนูปกรณ์ พร้อมด้วยบุคลากรที่ร่วมดำเนินการดูแล ผู้ใช้ยาเสพติด จากหน่วยงานสาธารณสุข ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข และเครือข่ายภาคประชาสังคม ในพื้นที่ภาคกลาง จำนวน 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จ.ปทุมธานี จ.นนทบุรี จ.สมุทรปราการ  จ.ฉะเชิงเทรา จ.ชลบุรี รวมจำนวน 50 คน การเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด-19 ณ โรงแรมไมด้าแอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565
< ก่อนหน้า   ถัดไป >