หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี 2565 พิมพ์
Monday, 11 April 2022

หนังสือเชิญเข้าร่วมการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดประจำปี 2565
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้สมัครธัญญารักษ์อวอร์ด
รางวัลมีทั้งหมด 5 ประเภท ดังนี้

รางวัล ใบสมัคร
1. รางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดประเภทบุคคลที่มีผลงานด้านการบริหารจัดการหรือพัฒนานโยบายการแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
2. รางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดประเภทบุคคลที่มีผลงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
3. รางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดประเภทบุคคลที่มีผลงานวิชาการด้านการบำบัดรักษา ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด การป้องกัน และการแก้ไขปัญหายาเสพติด ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
4. รางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดประเภทบุคคลที่มีผลงานด้านการดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดในชุมชน ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
5. รางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดประเภทชุมชน/หมู่บ้านที่มีผลงานด้านการดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
< ก่อนหน้า   ถัดไป >