หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) พิมพ์
Monday, 17 January 2022
    สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) โดยกลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยีและการจัดการความรู้ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ สบยช. ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ ในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน การปฏิบัติงานด้านสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ และส่งเสริมการดูแลบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้มีคุณภาพมาตรสากล  โดยมีนายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ บรมราชชนนิ ร่วมลงนาม กับ รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีนายแพทย์ล่ำซำ ลักขณาภิชนชัช รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ร่วมลงนาม ในฐานะพยานฝ่าย สบยช. พร้อมด้วย นายแพทย์อังกูร ภัทรากร รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ และคณะผู้บริหาร สบยช. เข้าร่วมพิธีลงนาม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ตึกอำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี และคณะผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธี   ผ่านระบบ Zoom Meeting  เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565
< ก่อนหน้า   ถัดไป >