หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


การประชุมคณะกรรมการสหวิชาชีพการดูแลผู้ป่วยนอก (PCT OPD) พิมพ์
Friday, 14 January 2022

     นายแพทย์อังกูร ภัทรากร รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสหวิชาชีพการดูแลผู้ป่วยนอก (PCT OPD) เรื่อง แนวทางการทำ RT-PCR ผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้ารับการรักษา โดยมีนางพรรนอ กลิ่นกุหลาบ ที่ปรึกษา สบยช. ด้านบริการและพัฒนา นายแพทย์ล่ำซำ ลักขณาภิชนชัช รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นายแพทย์อภิชาติ เรณูวัฒนานนท์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ทีมสหวิชาชีพ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 4 ตึกอำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ซึ่งมีทันตแพทย์ชุมพล ชมะโชติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สบยช. และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบ Zoom meeting เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565
< ก่อนหน้า   ถัดไป >