หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


การประชุมคณะกรรมการจัดทำปฏิทินประชาสัมพันธ์ สบยช. ครั้งที่ 2 พิมพ์
Monday, 29 November 2021

     นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำปฏิทินประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 เพื่อติดตามความก้าวหน้าและตรวจสอบข้อมูลในการจัดทำปฏิทินประชาสัมพันธ์ของ สบยช. โดยมีนางพรรนอ กลิ่นกุหลาบ ที่ปรึกษา สบยช. ด้านบริการและพัฒนา นางธมนวรรณ วิไลรัตน์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ ทันตแพทย์ชุมพล ชมะโชติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และคณะกรรมการจัดทำปฏิทินประชาสัมพันธ์ สบยช. เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ตึกอำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ บรมราชชนนี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

< ก่อนหน้า   ถัดไป >