หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบาย ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พิมพ์
Tuesday, 16 November 2021
     นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบาย ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่กรมการแพทย์ได้รับมานำสู่การปฏิบัติ ซึ่งได้มีการมอบหมายผู้เกี่ยวข้องดำเนินการไปแล้วนั้น โดยมีนางพรรนอ กลิ่นกุหลาบ  ที่ปรึกษา สบยช.ด้านบริการและพัฒนา นายแพทย์อังกูร ภัทรากร รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ  นางสาวเยาวเรศว์ นาคะโยธินสกุล รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล นางธมนวรรณ วิไลรัตน์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ ทันตแพทย์ชุมพล ชมะโชติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ แพทย์หญิงภัทรินทร์ ชมภูคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะแพทย์ พยาบาลและผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพลเรือตรี นายแพทย์วิทุร แสงสิงแก้ว ชั้น 5 ตึกอำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี  โดยมีนายแพทย์ล่ำซำ ลักขณาภิชนชัช รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Zoom meeting เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564
< ก่อนหน้า   ถัดไป >