www.pmnidat.go.th - การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบาย และเตรียมแผนดำเนินการปีงบประมาณ 2565 ธัญญารักษ์ 6+1
การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบาย และเตรียมแผนดำเนินการปีงบประมาณ 2565 ธัญญารักษ์ 6+1 พิมพ์
Monday, 04 October 2021
        นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบาย และเตรียมแผนดำเนินการปีงบประมาณ 2565  กลุ่มธัญญารักษ์ 6+1 ผ่านระบบ Zoom meeting โดยมีนายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)  นายแพทย์อังกูร ภัทรากร รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุภาพ นายแพทย์ล่ำซำ ลักขณาภิชนชัช รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นางสาวเยาวเรศว์ นาคะโยธินสกุล รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล นางธมนวรรณ วิไลรัตน์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ ทันตแพทย์ชุมพล ชมะโชติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และผู้เกี่ยวข้องจาก สบยช. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมนายแพทย์วิทุร แสงสิงแก้ว ชั้น 5 ตึกอำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี  โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ภูมิภาคและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom meeting  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.