www.pmnidat.go.th - ประกาศกรมการแพทย์รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล 1 อัตรา
ประกาศกรมการแพทย์รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล 1 อัตรา พิมพ์
Friday, 03 September 2021
- ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล ภารกิจด้านการพยาบาล 1 อัตรา
- ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ สมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล
- ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 23 September 2021 )
ถัดไป >

SUBSCRIBE

Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.