หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


การอบรมหลักสูตร “การดูแลผู้ป่วยยาและสารเสพติดระยะบำบัดด้วยยาแบบผู้ป่วยใน” พิมพ์
Monday, 16 August 2021
       นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด หลักสูตร “การดูแลผู้ป่วยยาและสารเสพติดระยะบำบัดด้วยยาแบบผู้ป่วยใน” พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ “สถานการณ์และนโยบายด้านการบำบัดรักษายาเสพติด” ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีนายแพทย์อังกูร ภัทรากร  รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีความรู้และทักษะในการจัดการดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาและสารเสพติดที่มีภาวะฉุกเฉินและเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในได้อย่างปลอดภัยและเหมาะสม ผู้เข้ารับ การอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วย พยาบาล นักจิตวิทยา นักวิชาการสาธารณสุข จากหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 55 คน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ตึกอำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี  เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 16 August 2021 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >