www.pmnidat.go.th - ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ พิมพ์
Tuesday, 10 August 2021
- ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ อัตราเงินเดือน 11220 บาท
- ประกาศสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
- ประกาศสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 21 September 2021 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

SUBSCRIBE

Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.