หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พิมพ์
Tuesday, 06 July 2021

ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
- จ้างเหมาประกอบและบริการอาหารผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2564

ประกาศสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
- งานจ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร
- งานจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วย
- งานจ้างเหมาบริการ ดูแลสนามหญ้า ต้นไม้ สวนหย่อม
- งานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด
- งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2564

-จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์,ดรัม) จำนวน 11 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564

- จัดซื้อยา Quetiapine 25 mg ชนิดเม็ด
- จัดซื้อยา Risperidone 2 mg ชนิดเม็ด
- จัดซื้อยา Quetiapine 200 mg ชนิดเม็ด
- จัดซื้อยา Sodium valproate 500 mg ชนิดเม็ด
- จัดซื้อยา Sertraline 50 mg ชนิดเม็ด

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 15 November 2021 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

โพลล์

ความพึงพอใจต่อ WebSite ของสบยช.