หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


ประกาศรับโอน รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่ง นายแพทย์ ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ พิมพ์
Friday, 19 March 2021
- ประกาศรับโอน รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ ด้านเวชกรรม สาขาเวชกรรมทั่วไป ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ
< ก่อนหน้า   ถัดไป >